Regulamin Forum w Serwis24.info

Serwis24.info włącz . Opublikowano w Redakcja

Zasady korzystania z forum Portalu Serwis24.info


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

II. DEFINICJE

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWIS24.INFO

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

VII. KORESPONDENCJA

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE