Regulamin

Dot. usługi działu ogłoszeń w portalu Serwis24.info

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE


II. DEFINICJE

Ogłoszenia - dział / serwis / usługa polegająca na 

Dział / Serwis / Usługa - stanowi tematyczną część Portalu Serwis24.info


III. POSTANOWIENIA OGÓLNE


IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA


V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Portal Serwis24.info nie ponosi odpowiedzialności za nadsyłane przez użytkowników treści, materiały, ogłoszenia.

VI. KORESPONDENCJA

1. Do celów komunikacyjnych z redakcją działu ogłoszeń, służy użytkownikom adres poczty elektronicznej: Redakcja@Serwis24.info 


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Każdy użytkownik korzystający z działu ogłoszeń zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.